Natuurlijke voeding & manuele lymfe drainage voor paarden

Opleidingen

Opleidingen

Geregistreerd
MLD therapeut

Jaaropleiding

Deze opleiding is voor iedereen die een rol wil spelen bij de gezondheid van paarden. Vanuit het perspectief dat het lichaam zelf een essentiële rol speelt in herstel en wij een voorwaarden scheppende rol daarin spelen. Zowel preventief als bij problemen of aandoeningen.

Orthomoleculaire basisopleiding

Deze opleiding geeft inzicht in  de behandeling van ziekte door de lichaamscellen te voorzien van een optimale moleculaire omgeving van stoffen; met name stoffen die normaal in het lichaam voorkomen. Dit betekent dat we op celniveau kijken naar de daar van nature aanwezige (of juist afwezige) stoffen.

Epigenetisch Orthomoleculaire studiestal

Voeding (op celniveau) is de rode draad die door deze opleiding heen loopt. Vanuit epigenetisch perspectief (factoren rondom genen) biedt deze opleiding inzage in de medische basis kennis en in de orthomoleculaire achtergronden van voeding.

Epigenetische medische basisopleiding

Deze opleiding  bekijkt de medische basis vanuit epigenetisch perspectief. Dit betekent dat de medische basis breder wordt belicht omdat ook de genen en de factoren om de genen heen bekeken worden.