Natuurlijke voeding & manuele lymfe drainage voor paarden

Onze visie

Onze visie

Blauwe Hengst kijkt vanuit een holistische visie naar de gezondheid van het paard en naar de factoren die hier effect op hebben. We koppelen de biochemische processen in het lichaam van het paard aan voeding, beweging, huisvesting en de psyche. Al deze factoren spelen een rol bij de gezondheid van het paard.

Wij proberen amazones, ruiters, eigenaren, liefhebbers en verzorgers van paarden te inspireren om anders te kijken naar de gezondheid van een paard. We nodigen je uit om onderwerpen als voeding, welzijn, weidegang, huisvesting en omgang en training van het paard vanuit een ander perspectief te bekijken. Om dit alles in relatie te zien met de gezondheid van een paard.

Wat is gezondheid? Is dat een dunne glanzende vacht? Of is dat een goede darmflora? Iedereen wil het beste voor zijn paard. Maar wat is het beste? Het is maar net vanuit welk perspectief je kijkt. Wij bekijken gezondheid vanuit de Orthomoleculaire geneeskunde en vanuit de Klinische Psycho Neuro Immunologie; waarbinnen Epigenetica een grote rol speelt.

Bewustwording en kennis maken het gemakkelijker om keuzes te maken die bij jou en je paard passen. Door te informeren en te inspireren willen we onze kennis en ervaring graag met je delen. Zowel in de themadagen, cursussen, sessies en bij het behandelen geven we uitgebreide informatie waarmee je zelf de juiste keuzes kunt maken met betrekking tot de gezondheid van je paard.

Foto_BIT_artikel_profiel

Klinische Psycho Neuro endocrino Immunologie (kPNI)

KPNI is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde natuurgeneeskundige specialisatie. Het is de leer die uitgaat van de samenhang tussen de verschillende biochemische systemen in het lichaam. Het is juist de interactie tussen deze systemen die ons maken tot wie we zijn. Omdat geen enkel systeem op zichzelf staat wordt er binnen kPNI gekeken naar de interactie tussen psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Een verstoring op het ene niveau kan een verandering op een ander niveau teweeg brengen. De biochemische processen in een lichaam zijn nauw op elkaar afgestemd.

Zo zal een virale belasting niet alleen invloed hebben op het afweersysteem maar ook op het hormonale systeem en de psyche.

Biochemie heeft alles te maken met verandering van stoffen, energieomzettingen, verbinding van structuren en informatie overdracht. Alle cellen, weefsels, organen en orgaansystemen communiceren met elkaar om continu op de hoogte te blijven van veranderingen door spontane en/of reactieve processen in het lichaam. Processen die aan de ene kant optreden door interactie tussen de verschillende lichaamsdelen onderling en aan de andere kant door interactie met de omgeving. Maar ook door de wisselwerking tussen de verschillende organen en orgaansystemen enerzijds en het totale organisme en zijn omgeving anderzijds.

De biochemische processen verlopen volgens een ingenieus systeem waarbij DNA een sleutelrol speelt.

Orthomoleculaire geneeskunde & paarden

De orthomoleculaire geneeskunde is de behandeling van ziekte door de lichaamscellen te voorzien van een optimale moleculaire omgeving van stoffen; met name stoffen die normaal in het lichaam voorkomen. Dit betekent dat we op celniveau kijken naar de daar van nature aanwezige (of juist afwezige) stoffen.

De orthomoleculaire visie gaat er vanuit dat voeding zowel preventief als genezend ingezet kan worden. Voeding zit vol met biologisch actieve substanties die in staat zijn om verschillende processen in het lichaam te beïnvloeden. Deze kun je heel gericht inzetten bijvoorbeeld om het immuunsysteem te versterken. Om de cellen optimaal te voorzien van de benodigde stoffen is het soms noodzakelijk om tijdelijk supplementen te gebruiken. Deze zijn nodig om tekorten aan te vullen die onvoldoende via de voeding aangevuld kunnen worden.

Paarden zijn in de vrije natuur hun eigen “behandelde arts” volgens het orthomoleculaire principe. Ze weten zelf precies wat ze wanneer nodig hebben. En ze zoeken dit dan ook op door grassen, kruiden, takken, stengels, riet en struiken uit te zoeken waar de benodigde stoffen in zitten. Dit zijn dan de oorspronkelijke stoffen die normaal in het lichaam voorkomen en die het paard op celniveau ook kent en herkent! Dat is dan ook de reden dat wij zoveel mogelijk werken met natuurlijke onbewerkte stoffen.

Epigenetica & paarden

Genetische informatie ligt opgeslagen in het DNA. Fragmenten van het DNA noemen we genen. Genen bevatten codes van erfelijke structuren.

Epigenetica beschrijft de invloed van de omgeving op de genen. Omgevingsfactoren hebben namelijk invloed op erfelijke eigenschappen en op hoe deze eigenschappen zichtbaar worden. Een eeneiige tweeling is bijvoorbeeld genetisch identiek, maar er zijn wel degelijk verschillen. De expressie van genen bij eeneiige tweelingen kan enorm verschillen. De processen en mechanismen die hierbij een rol spelen horen bij epigenetica. Het gaat om omkeerbare erfelijke veranderingen in de gen functie; zonder wijziging in het DNA van de celkern. Met andere woorden het zijn zaken die je zelf kunt beïnvloeden.

Epigenetische factoren staan eigenlijk “boven de genen”. Dit zijn alle factoren in de ruime omgeving van de genen, die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden.

Epigenetische factoren zijn bijvoorbeeld voeding (zowel de kwantiteit als de kwaliteit), lichaamsbeweging en de huisvesting van een paard. Al deze factoren beïnvloeden de genetische processen en bepalen de expressie van de genen. Met andere woorden het ene paard met genetische aanleg voor beengebreken zal nooit last krijgen terwijl een ander paard, met minder erfelijke aanleg voor beengebreken, juist veel problemen heeft.